Har du været udsat for tab eller traumer i forbindelse med

  • Dødsfald
  • Selvmord
  • Alvorlig sygdom
  • Pårørende til alvorligt syg
  • Handicap
  • Skilsmisse
  • Tabt arbejdsevne
  • Pårørende til psykisk syg
  • Komplicerede livsforandringer
  • Stress og depression

Så kan individuel sorg- og kriseterapi være en løsning for dig.


“Risikoen ved kærlighed er tab, og prisen for tab er sorg – men sorgens smerte er kun en skygge sammenlignet med smerten ved aldrig at risikere kærlighed”. Hilary Stanton Zunin